Bên Mua Bảo Hiểm Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

BÊN MUA BẢO HIỂM TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

 Bên mua bảo hiểm là người/ tổ chức có nhiều quyền hạn nhất trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Có thể hiểu Bên mua bảo hiểm chính là người chủ hợp đồng và cũng là người đóng phí bảo hiểm hợp pháp. Bên mua bảo hiểm có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 

Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
                                                                             Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Quyền hạn của Bên mua Bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ

 1. Quyền đóng phíbảo hiểm.
 2. Quyền chỉ định và thay đổithông tin người thụ hưởng.
 3. Quyền tăng(mua thêm)/ giảm quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng.
 4. Quyền hủy bỏđáo hạnhợp đồng.
 5. Quyền rút tiền(rút trong giá trị tài khoản) nếu hợp đồng còn hiệu lực.
 6. Quyền yêu cầu giải quyếtquyền lợi bảo hiểm và là người trực tiếp nhận tiền đền bù (trừ trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, tiền đền bù sẽ chuyển cho người thụ hưởng).

Bên mua bảo hiểm thực chất không có các quyền lợi bảo hiểm bảo vệ cho bản thân (nếu không mua thêm), nhưng lại có quyền tối cao trong việc đòi quyền lợi và nhận tiền bồi thường.

==>Xem thêm link youtube

 Lưu ý về Bên mua bảo hiểm

 1. Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân (trên 18 tuổi), thì yêu cầu cần có mối quan hệ với Người được bảo hiểm (hôn phối, ruột thịt).
 2. Bên mua bảo hiểm có thể cũng là Người được bảo hiểm chính của hợp đồng.

Ví dụ 1:

Chồng mua bảo hiểm cho vợ, chồng là người trực tiếp đóng phí bảo hiểm, vợ là người được bảo hiểm chính. Người chồng để con trai là người thụ hưởng.

Vậy thì:

 • Người vợ là Người được bảo hiểm, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng: nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm thì gia đình sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường.
 • Người chồng là Bên mua bảo hiểm: là chủ hợp đồng, được nhận quyền lợi từ sự kiện bảo hiểm xảy ra, ký các giấy tờ liên quan.
 • Người con là Người thụ hưởng(Người nhận tiền khi Người được bảo hiểm tử vong). Nếu người con <18 tuổi khi người mẹ tử vong, người cha – là người Giám hộ hợp pháp – sẽ nhận số tiền đền bù từ hợp đồng bảo hiểm đó.

Ví dụ:

Anh A tự mua cho chính mình, mẹ là người thụ hưởng.

Vậy:

 • Anh A là người mua cũng là người được bảo hiểm chính.
 • Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm: mẹ anh A là người nhận tiền bồi thường.

Bên mua bảo hiểm có thể thay đổi tùy từng trường hợp cụ thể.

 

 -st-

Hotline: 0968.247.188

GIANG BẢO HIỂM – Bình An Từ Tâm

 

Related Articles

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.